Washington Penn Plastic Company

Washington Penn Plastic Company, Inc. je popredný dodávateľ polypropylénových zmesí a polyetylénových produktov. Náš podnikový model sa zameriava na prispôsobovanie produktov na báze polypropylénu a polyetylénu aplikačným požiadavkám našich zákazníkov. To znamená, že ponúkame viac ako len predaj na základe výberu zo zoznamu štandardne vyrábaných produktov. Cestou optimalizácie vlastností a možností polyolefinových zložiek sa spoločnosti WPP opakovane podarilo úspešne nahradiť nákladné technické plasty lacnejšími materiálmi. Prehľad našich výsledných produktových kategórií je nasledovný: